Một vật dao động điều hòa với gia...

Một vật dao động điều hòa với gia tốc \[a\] được biểu diễn trên hình ...

0
Một vật dao động điều hòa với gia tốc \[a\] được biểu diễn trên hình vẽ. Lấy \[{{\pi }^{2}}=10\]. Phương trình dao động của vật là
\[x=15\cos 100t\] cm\[x=1,5\cos \left( 100t+\frac{\pi }{2} \right)\] cm\[x=15\cos \left( 100t+\pi \right)\]\[x=1,5\cos \left( 100t-\frac{\pi }{2} \right)\] cm

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Từ đồ thị, ta có phương trình gia tốc \[a=150\cos \left( 100t-\frac{\pi }{2} \right)\]cm/s2 → \[x=-1,5\cos \left( 100t-\frac{\pi }{2} \right)\]cm Hay \[x=1,5\cos \left( 100t+\frac{\pi }{2} \right)\]cm → Đáp án B

\[x=1,5\cos \left( 100t+\frac{\pi }{2} \right)\] cm

Gửi 1 năm trước

1
Gáy to mà óc chó – Lê Thanh Lâm1 năm trước
Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP