Trước một thấu kính người ta đặt một...

Trước một thấu kính người ta đặt một vật phẳng vuông gốc với trục chí...

0
Trước một thấu kính người ta đặt một vật phẳng vuông gốc với trục chính, cách thấu kính 10 cm. Nhìn qua thấu kính người ta thấy có một ảnh cùng chiều với vật và cao gấp 3 lần vật. Tiêu cự của thấu kính có giá trị là
–15 cm. –7,5 cm.7,5 cm. 15 cm.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Vật qua thấu kính cho ảnh cùng chiều, cao gấp 3 lần vật → ảnh này là ảo qua thấu kính hội tụ. → \[\left\{ \begin{array}{l} k = - \frac{{d'}}{d} = 3\\ d = 10 \end{array} \right.\] → \[{d}'=-3d=-30\]cm. + Áp dụng công thức thấu kính \[\frac{1}{d}+\frac{1}{{{d}'}}=\frac{1}{f}\]→ \[\frac{1}{10}+\frac{1}{-30}=\frac{1}{f}\]→\[f=15\]cm → Đáp án D
15 cm.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP