Trong mạch dao động điện từ LC nếu...

Trong mạch dao động điện từ LC, nếu điện tích cực đại trên tụ điện là...

0
Trong mạch dao động điện từ LC, nếu điện tích cực đại trên tụ điện là \[{{q}_{0}}\]và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là \[{{I}_{0}}\] thì chu kỳ dao động điện từ trong mạch là
\[T=2\pi \frac{{{q}_{0}}}{{{I}_{0}}}\]. \[T=2\pi LC\].\[T=2\pi \frac{{{I}_{0}}}{{{q}_{0}}}\]. \[T=2\pi {{q}_{0}}{{I}_{0}}\].

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Chu kì dao động của mạch điện từ \[T=2\pi \frac{{{q}_{0}}}{{{I}_{0}}}\]→ Đáp án A
\[T=2\pi \frac{{{q}_{0}}}{{{I}_{0}}}\].

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP