Một sóng ngang truyền trên sợi dây đàn...

Một sóng ngang truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với tốc độ truyền ...

0
Một sóng ngang truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với tốc độ truyền sóng \[v=0,2\] m/s. chu kỳ dao động \[T=10\] s. khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động ngược pha là
1,5 m. 1 m.0,5 m. 2 m.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhát trên phương truyền sóng dao động ngược pha là \[d=\frac{\lambda }{2}=\frac{vT}{2}=\frac{0,2.10}{2}=1\]m → Đáp án B
1 m.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP