Hai khung dây tròn có mặt phẳng song...

Hai khung dây tròn có mặt phẳng song song với nhau đặt trong từ trườn...

0
Hai khung dây tròn có mặt phẳng song song với nhau đặt trong từ trường đều. Khung dây một có đường kính 20 cm và từ thông qua nó là 30 Wb. Khung dây hai có đường kính 40 cm, từ thông qua nó là
60 Wb. 120 Wb.15 Wb. 30 Wb.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Từ thông qua khung dây \[\Phi \sim S\]→ với \[{{S}_{2}}=2{{S}_{1}}\] → \[{{\Phi }_{2}}=2{{\Phi }_{1}}=60\]Wb → Đáp án A
60 Wb.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP