Trong dao động điều hòa $x=A cos left...

Trong dao động điều hòa $x=A\cos \left( \omega t+\varphi \right)$, g...

0
Trong dao động điều hòa $x=A\cos \left( \omega t+\varphi \right)$, gia tốc biến đổi điều hòa theo phương trình
$a=A\cos \left( \omega t+\varphi \right)$ $a={{\omega }^{2}}A\cos \left( \omega t+\varphi \right)$$a=-{{\omega }^{2}}A\cos \left( \omega t+\varphi \right)$ $a=\omega A\cos \left( \omega t+\varphi \right)$.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Trong dao động điều hòa, gia tốc biến đổi với phương trình \[a=-{{\omega }^{2}}x=-{{\omega }^{2}}A\cos \left( \omega t+\varphi \right)\]→ Đáp án C
$a=-{{\omega }^{2}}A\cos \left( \omega t+\varphi \right)$

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP