Trong thí nghiệm về dao thoa sóng trên...

Trong thí nghiệm về dao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A,...

0
Trong thí nghiệm về dao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số \[f=16\]Hz và cùng pha. Tại điểm M cách các nguồn lần lượt là \[{{d}_{1}}=30\] cm, \[{{d}_{2}}=25,5\] cm, sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực AB có hai dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là
12 cm/s. 26 cm/s.24 cm/s. 20 cm/s.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Với hai cùn dao động cùng pha thì trung trực luôn là cực đại ứng với \[k=0\]. \[M\] là cực đại, giữa \[M\] với trung trực còn hai dãy cực đại khác → \[M\] phải là điểm nằm trên dãy cực đại ứng với \[k=3\]. → Ta có \[{{d}_{1}}-{{d}_{2}}=3\lambda =3\frac{v}{f}\] → \[v=\frac{\left( {{d}_{1}}-{{d}_{2}} \right)f}{3}=\frac{30-25,5}{3}16=24\]cm/s → Đáp án C

24 cm/s.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP