Đặt một điện áp xoay chiều u=220 sqrt...

Đặt một điện áp xoay chiều \[u=220\sqrt{2}\cos 100\pi t\]V vào hai đầ...

0
Đặt một điện áp xoay chiều \[u=220\sqrt{2}\cos 100\pi t\]V vào hai đầu đoạn mạch R, L, C không phân nhánh có điện trở \[R=100\] Ω. Khi hệ số công suất của mạch lớn nhất thì công suất tiêu thụ của mạch là
484 W. 115 W.172,7 W. 460 W.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Hệ số công suất của mạch là lớn nhất → mạch xảy ra cộng hưởng → \[P={{P}_{max}}=\frac{{{U}^{2}}}{R}=\frac{220{}^{2}}{100}=484\]W → Đáp án A

484 W.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP