Nhận xét nào dưới đây là đúng?...

Nhận xét nào dưới đây là đúng?

0
Nhận xét nào dưới đây là đúng?
Sóng điện từ là sóng cơ học. Sóng điện từ cũng như sóng âm là sóng dọc nhưng có thể lan truyền trong chân không.Sóng điện từ là sóng ngang có thể lan truyền trong mọi môi trường kể cả chân không. Sóng điện từ chỉ lan truyền trong chất khí và bị phản xạ từ các mặt phẳng kim loại.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Sóng điện từ là sóng ngang và lan truyền được trong chân không → Đáp án C
Sóng điện từ là sóng ngang có thể lan truyền trong mọi môi trường kể cả chân không.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP