Lực hút của trái đất đặt vào một...

Lực hút của trái đất đặt vào một vật khi vật ở mặt đất là 45 N, khi v...

0
Lực hút của trái đất đặt vào một vật khi vật ở mặt đất là 45 N, khi vật ở độ cao h là 5 N. Biết bán kính Trái Đất là R. Độ cao của h là
3R. 2R.9R. \[\frac{R}{3}\].

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Lực hút của Trái Đất lên vật ở độ cao \[h\] được xác định bằng biểu thức \[\left\{ \begin{array}{l} {F_h} = G\frac{{Mm}}{{{{\left( {R + h} \right)}^2}}} = 45\\ {F_0} = G\frac{{Mm}}{{{R^2}}} = 5 \end{array} \right.\] N → \[\frac{h+R}{R}=3\]→ \[h=2R\]→ Đáp án B
2R.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP