Mắc đoạn mạch RLC nối tiếp vào nguồn...

Mắc đoạn mạch RLC nối tiếp vào nguồn điện xoay chiều có tần số ổn địn...

0
Mắc đoạn mạch RLC nối tiếp vào nguồn điện xoay chiều có tần số ổn định \[f\]. Đồ thị sự phụ thuộc điện áp hai đầu mạch và dòng điện vào thời gian có dạng như hình vẽ. Điều nào dưới đây không chính xác ?
Dao động trong mạch là dao động cưỡng bức.Mạch thể hiện tính chất cảm kháng lớn hơn dung kháng.Trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện.Dòng điện và điện áp cùng pha với nhau.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Từ đồ thị, ta thấy rằng điệ áp luôn cùng pha với dao động điện → Đáp án B
Mạch thể hiện tính chất cảm kháng lớn hơn dung kháng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP