Một sợi dây đàn hồi AB dài 80...

Một sợi dây đàn hồi AB dài 80 cm, đầu B cố định. Đầu A gắn vào một âm...

0
Một sợi dây đàn hồi AB dài 80 cm, đầu B cố định. Đầu A gắn vào một âm thoa rung với tần số \[f\]. tốc độ truyền sóng trên dây là \[v=4\] m/s. Coi đầu A rất gần nút sóng. Để xuất hiện một nút ở trung điểm của sợi dây thì tần số \[f\] phải bằng bao nhiêu ?
28 Hz. 27 Hz.25 Hz. 24 Hz.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Để xuất hiện một nút ở trung điểm \[M\] của sợi dây thì \[AM=k\frac{\lambda }{2}=k\frac{v}{2f}\]. → \[f=\frac{kv}{2AM}=\frac{4k}{2.0,8}=2,5k\]Hz, với \[k\] là một số nguyên dương → \[f=25\]Hz → Đáp án C

25 Hz.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP