Ở nơi mà con lắc đơn có chiều...

Ở nơi mà con lắc đơn có chiều dài 0,6 m dao động với tần số 2 Hz, thì...

0
Ở nơi mà con lắc đơn có chiều dài 0,6 m dao động với tần số 2 Hz, thì con lắc đơn có độ dài 2,4 m sẽ dao động với tần số bằng
0,5 Hz. 1 Hz.4 Hz. 8 Hz.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Tần số dao động của các con lắc tại cùng một nơi \[f\sim \frac{1}{\sqrt{l}}\]→ \[{{f}_{2}}={{f}_{1}}\sqrt{\frac{{{l}_{1}}}{{{l}_{2}}}}=2\sqrt{\frac{0,6}{2,4}}=1\]Hz → Đáp án B
1 Hz.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP