Một vật thực hiện hai dao động điều...

Một vật thực hiện hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có p...

0
Một vật thực hiện hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình \[{{x}_{1}}={{A}_{1}}cos\omega t\] cm và \[{{x}_{2}}={{A}_{2}}cos\left( \omega t+\frac{\pi }{2} \right)\]cm. Tại một thời điểm nào đó, dao động thứ nhất có li độ 3 cm, dao động thứ hai có li độ 4 cm. Khi đó dao động tổng hợp có li độ bằng
7 cm. 1 cm.5 cm. 3,5 cm.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Li độ dao động tổng hợp \[x={{x}_{1}}+{{x}_{2}}=3+4=7\]cm → Đáp án A
7 cm.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP