Trên dây AB dài 2 m có sóng...

Trên dây \[AB\] dài 2 m có sóng dừng có hai bụng sóng, đầu \[A\] nối ...

0
Trên dây \[AB\] dài 2 m có sóng dừng có hai bụng sóng, đầu \[A\] nối với nguồn dao động (coi là một nút sóng), đầu \[B\] cố định. Tốc độ truyền sóng trên dây là 50 m/s. Tần số dao động của nguồn là
25 Hz. 50 Hz.12,5 Hz. 100 Hz.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Sóng dừng trên dây có hai bụng sóng → \[n=2\]. Tần số dao động của nguồn sóng \[f=\frac{v}{l}=\frac{50}{2}=25\]Hz → Đáp án A

25 Hz.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP