Một mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ...

Một mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện có điện dung \[C=\frac{200}...

0
Một mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện có điện dung \[C=\frac{200}{\pi }\]µF, cường độ dòng điện tức thời qua mạch có biểu thức \[i=4\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t+\frac{\pi }{3} \right)\]A. Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là
\[u=80\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t+\frac{5\pi }{6} \right)\]V. \[u=80\cos \left( 100\pi t-\frac{\pi }{6} \right)\]V. \[u=200\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t-\frac{\pi }{6} \right)\]V. \[u=200\cos \left( 100\pi t+\frac{5\pi }{6} \right)\]V.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Dung kháng của tụ điện \[{{Z}_{C}}=50\]Ω. → Biểu thức điện áp ở hai đầu đoạn mạch \[\overline{{{u}_{{}}}}=\overline{{{i}_{{}}}}\overline{{{Z}_{{}}}}=4\sqrt{2}\angle 60\times \left( -50i \right)=200\sqrt{2}\angle -30\]→ Đáp án C

\[u=200\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t-\frac{\pi }{6} \right)\]V.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP