Một vật dao động điều hòa trên đoạn...

Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng \[AB\], gọi \[O\] là trung ...

3
Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng \[AB\], gọi \[O\] là trung điểm của \[AB\]. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về sự biến đổi của động năng và thế năng của vật khi chuyển động :
Khi chuyển động từ O đến \[A\], động năng của vật tăng.Khi chuyển động từ \[B\] đến \[O\], thế năng của vật tăng.Khi chuyển động từ \[O\] đến \[A\], thế năng của vật giảm.Khi chuyển động từ \[O\] đến \[B\], động năng của vật giảm.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Khi vật chuyển động từ vị trí cân bằng O ra biên A thì động năng của vật luôn giảm → Đáp án D
Khi chuyển động từ \[O\] đến \[B\], động năng của vật giảm.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP