Một con lắc lò xo gồm vật có...

Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng \[m=360\]g, lò xo có độ cứng ...

0
Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng \[m=360\]g, lò xo có độ cứng \[k=64\]N/m. Chu kỳ dao động của con lắc này xấp xỉ bằng
2,65 s. 0,47 s.14,90 s. 1,49 s.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Chu kì dao động của con lắc đơn \[T=2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}=2\pi \sqrt{\frac{0,36}{64}}=0,47\]s → Đáp án B
0,47 s.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP