Một vật dao động điều hòa với phương...

Một vật dao động điều hòa với phương trình \[x=\sqrt{2}cos\left( 2\pi...

0
Một vật dao động điều hòa với phương trình \[x=\sqrt{2}cos\left( 2\pi t+\frac{\pi }{3} \right)\] cm thì chịu tác dụng của ngoại lực cưỡng bức \[F=\sqrt{2}cos\left( \omega t-\frac{\pi }{6} \right)\] N. Để biên độ dao động là lớn nhất thì tần số của lực cưỡng bức phải bằng
\[2\pi \]Hz. \[\pi \] Hz.1 Hz. 2 Hz.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Để biên độ dao động cưỡng bức là lớn nhất thì \[{{f}_{F}}={{f}_{0}}=1\]Hz → Đáp án C
1 Hz.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP