Chọn câu phát biểu đúng ?...

Chọn câu phát biểu đúng ?

0
Chọn câu phát biểu đúng ?
Sóng ngang có phương dao động trùng với phương truyền sóng.Sóng dọc có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng.Sóng cơ học truyền được trong chân không.Sóng trên mặt nước là sóng ngang.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Sóng lan truyền trên bề mặt nước là sóng ngang → Đáp án D
Sóng trên mặt nước là sóng ngang.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP