Biên độ dao động tổng hợp của hai...

Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng...

0
Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có giá trị
cực tiểu khi hai dao động thành phần lệch pha \[0,5\pi \].bằng tổng biên độ của hai dao động thành phần.cực đại khi hai dao động thành phần cùng pha.cực đại khi hai dao động thành phần ngược pha.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động cùng phương, cùng tần số có giá trị cực đại khi hai dao động thành phần cùng pha → Đáp án C
cực đại khi hai dao động thành phần cùng pha.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP