Cho hai dao động điều hòa cùng phương...

Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình tư...

0
Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình tương ứng là x1 = A1cosωt cm; \[{{x}_{2}}={{A}_{2}}\cos \left( \omega t+\frac{\pi }{3} \right)\], tần số góc ω không đổi. Phương trình dao động tổng hợp của hai dao động trên là \[x=2\sqrt{3}\cos \left( \omega t+\varphi \right)\,cm\]. Giá trị lớn nhất của A1 + A2
\[4\sqrt{2}\] m.\[8\sqrt{2}\] m.8 cm.4 cm.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
4 cm.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP