Cho hình chóp $S ABCD$ có đáy ABCD...

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy ABCD là hình thang cân, $AD\,=\,2AB\,=\...

0
Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy ABCD là hình thang cân, $AD\,=\,2AB\,=\,2BC\,=\,2CD=\,2a$. Hai mặt phẳng (SAB) và (SAD) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Gọi $M,\text{ }N$ lần lượt là trung điểm của $SB$ và $CD$ (tham khảo hình vẽ bên). Tính cosin góc giữa $MN$ và $\left( SAC \right)$, biết thể tích khối chóp S.ABCD bằng $\frac{{{a}^{3}}\sqrt{3}}{4}$.
$\frac{\sqrt{5}}{10}$$\frac{3\sqrt{310}}{20}$$\frac{\sqrt{310}}{20}$$\frac{3\sqrt{5}}{10}$

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$\frac{\sqrt{310}}{20}$

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP