Cho hình chóp $S ABCD$ có đáy là...

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh $2\sqrt{2}$, cạnh bê...

0
Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh $2\sqrt{2}$, cạnh bên $SA$ vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA=3$. Mặt phẳng $\left( \alpha \right)$ qua $A$ và vuông góc với $SC$ cắt cạnh $SB,SC,SD$ lần lượt tại các điểm $M,N,P$. Thể tích $V$ của khối cầu ngoại tiếp tứ diện $CMNP$.
$V=\frac{125\pi }{6}$ .$V=\frac{32\pi }{3}$. $V=\frac{108\pi }{3}$.$V=\frac{64\sqrt{2}\pi }{3}$.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$V=\frac{32\pi }{3}$.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP