Cho hỗn hợp X gồm Fe2O3 ZnO Cu...

Cho hỗn hợp X gồm Fe2O3, ZnO, Cu tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu ...

0
Cho hỗn hợp X gồm Fe2O3, ZnO, Cu tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được dung dịch Y và phần không tan Z. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH (loãng dư) thu được kết tủa gồm:
Fe(OH)3 và Zn(OH)2.Fe(OH)2 và Cu(OH)2.Fe(OH)2, Cu(OH)2 và Zn(OH)2.Fe(OH)3.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Fe(OH)2 và Cu(OH)2.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP