Hợp chất H2NCH2COOH có tên gọi là...

Hợp chất H2NCH2COOH có tên gọi là

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
glyxin.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP