Cho lăng trụ $ABCD A'B'C'D'$ có đáy $ABCD$...

Cho lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB=\...

0
Cho lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB=\sqrt{6},AD=\sqrt{3}$,$A'C=3$ và mặt phẳng $\left( AA'C'C \right)$ vuông góc với mặt đáy. Biết hai mặt phẳng $\left( AA'C'C \right),\left( AA'B'B \right)$ tạo với nhau góc $\alpha $ thỏa mãn $\tan \alpha =\frac{3}{4}$. Thể tích khối lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$ bằng?
$V=8$. $V=12$ .$V=10$$V=6$ .

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$V=8$.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP