Tích phân $ int limits_ 0 ^ 4...

Tích phân $\int\limits_{0}^{4}{\frac{1}{\sqrt{2x+1}}dx}$ bằng

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$2$ .

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP