Cho phương trình: m - 1 log _...

Cho phương trình: \[(m - 1)\log _{\frac{1}{2}}^2{\left( {x - 2} \righ...

0
Cho phương trình: \[(m - 1)\log _{\frac{1}{2}}^2{\left( {x - 2} \right)^2} + 4\left( {m - 5} \right){\log _{\frac{1}{2}}}\frac{1}{{x - 2}} + 4m - 4 = 0\] (với m là tham số thực). Gọi là tập các giá trị của m để phương trình \[S = [a;b]\] có nghiệm trên đoạn \[\left[ {\frac{5}{2};4} \right]\]. Tính \[a + b.\]
\[\frac{{1034}}{{237}}\]\[ - 3\]\[\frac{7}{3}\]\[ - \frac{2}{3}\]

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
\[ - \frac{2}{3}\]

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP