Cho sơ đồ chuyển hóa sau : 1...

Cho sơ đồ chuyển hóa sau : (1) C4H6O2 (M) + NaOH $\xrightarrow{{{t}^...

0
Cho sơ đồ chuyển hóa sau :
(1) C4H6O2 (M) + NaOH $\xrightarrow{{{t}^{0}}}$ (A) + (B) ;
(2) (B) + AgNO3 + NH3 +H2O $\xrightarrow{{{t}^{0}}}$ (F)↓+ Ag + NH4NO3
(3) (F) + NaOH $\xrightarrow{{{t}^{0}}}$ (A)↑ + NH3 + H2O
Chất M là:
HCOO(CH2)=CH2 CH3COOCH=CH2 HCOOCH=CHCH3 CH2=CHCOOCH3

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
HCOO(CH2)=CH2

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP