Poli vinyl clorua được điều chế từ khí...

Poli(vinyl clorua) được điều chế từ khí thiên nhiên (chứa 95% metan v...

0
Poli(vinyl clorua) được điều chế từ khí thiên nhiên (chứa 95% metan về thể tích) theo sơ đồ chuyển hoá và hiệu suất (H) như sau :
Metan $\xrightarrow{{H\, = \,15\% }}$ Axetilen $\xrightarrow{{H\, = \,95\% }}$ Vinyl clorua $\xrightarrow{{H\, = \,90\% }}$ Poli(vinyl clorua).
Thể tích khí thiên nhiên (đktc) cần để điều chế được 1 tấn PVC là :
5589,08 m31470,81 m35883,25 m33883,24 m3

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
5883,25 m3

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP