Cho sơ đồ phản ứng: Chất X là...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho sơ đồ phản ứng: ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho sơ đồ phản ứng: Chất X là một trong các chất sau: Al2O3, Cr2O3, CrO3, Cr(OH)2, Cr(OH)3, AlCl3, CrCl2, CrCl3, Na2Cr2O7. Số chất X thỏa mãn sơ đồ trên là. A. 2. B. 8. C. 4. D. 6.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Chất Y bị oxi hóa bở Br2 trong môi trường kiềm nên Y là NaCrO2 —> X là CrCl3 hoặc Cr(OH)3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP