Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn m...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm glyxin, alanin và etyl aminoaxetat bằng lượng oxi vừa đủ, thu được N2; 11,2 lít khí CO2 (đktc) và 10,8 gam H2O. Giá trị của m là. A. 12,4. B. 13,2. C. 14,8. D. 16,4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X có công thức chung dạng CnH2n+1NO2 —> nX = (nH2O – nCO2)/0,5 = 0,2 —> n = nCO2/nX = 2,5 —> mX = 16,4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP