Cho sơ đồ phản ứng sau: X +...

Cho sơ đồ phản ứng sau: X + Y → Na2SO4 + H2O .Với X là hợp chất chứa ...

0
Cho sơ đồ phản ứng sau: X + Y → Na2SO4 + H2O .Với X là hợp chất chứa một nguyên tử lưu huỳnh, Y là hợp chất không chứa lưu huỳnh. Phản ứng xảy ra trong sơ đồ trên không phải là phản ứng oxi hóa khử. Số cặp chất X và Y thỏa mãn sơ đồ trên là
3125

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP