Cho tích phân Nếu biến đổi số t...

Chương 3: Nguyên Hàm - Tích Phân Và Ứng Dụng Cho tích phân Nếu biến ...

0
Chương 3: Nguyên Hàm - Tích Phân Và Ứng Dụng

Cho tích phân

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Nếu biến đổi số t = sin2x thì:

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đặt t = sin2x thì khi đó

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP