Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư...

Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3 thì có hiện tượng ...

0
Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3 thì có hiện tượng nào sau đây?
Dung dịch vẫn trong suốt Xuất hiện kết tủa keo, kết tủa tăng đến cực đại rồi tan dần đến hết Xuất hiện kết tủa và kết tủa này không tan Xuất hiện kết tủa và có khí không mùi thoát ra

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Xuất hiện kết tủa và kết tủa này không tan

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP