Y là một polisaccarit có trong thành phần...

Y là một polisaccarit có trong thành phần của tinh bột và có cấu trúc...

0
Y là một polisaccarit có trong thành phần của tinh bột và có cấu trúc mạch cacbon không phân nhánh. Tên gọi của Y là
saccarozơ. glucozơ. amilozơ. amilopectin.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
amilozơ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP