Cho x mol Ca OH 2 vào dung...

Cho x mol Ca(OH)2 vào dung dịch A chứa Mg2+ (0,10 mol), Na+ (0,15 mol...

0
Cho x mol Ca(OH)2 vào dung dịch A chứa Mg2+ (0,10 mol), Na+ (0,15 mol), Cl (0,15 mol) và HCO3 thì dung dịch A không còn tính cứng. Giá trị tối thiểu của x là
0,10.0,25.0,15.0,20.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
0,10.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP