Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung...

Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH dư, thu được 4...

0
Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH dư, thu được 4,6 gam glixerol và m gam hỗn hợp hai muối natri stearat và natri oleat có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2. Giá trị của m là
45,6 gam.45,8 gam.45,7 gam.45,9 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
45,7 gam.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP