Hòa tan hết a mol Al vào dung...

Hòa tan hết a mol Al vào dung dịch chứa 2,5a mol NaOH thu được dung d...

0
Hòa tan hết a mol Al vào dung dịch chứa 2,5a mol NaOH thu được dung dịch X. Kết luận nào sau đây là đúng ?
Dung dịch X làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ.Thêm 2a mol HCl vào dung dịch X thu được a/3 mol kết tủa.Dung dịch X không phản ứng với dung dịch CuSO4.Sục CO2 dư vào dung dịch X thu được a mol kết tủa.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Sục CO2 dư vào dung dịch X thu được a mol kết tủa.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP