Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Na và Ba vào nước thu được dung dịch ...

0
Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Na và Ba vào nước thu được dung dịch X. Sục khí CO2 vào dung dịch X. Kết quả thí nghiệm thu được biểu diễn trên đồ thị sau

Giá trị của m và x lần lượt là
228,75 3,0.228,75 3,25.200 2,75.200 và 3,25.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
200 và 3,25.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP