Chọn định nghĩa đúng nhất về đồng phân:...

Chọn định nghĩa đúng nhất về đồng phân:

0
Chọn định nghĩa đúng nhất về đồng phân:
những hợp chất khác nhau nhưng có cùng công thức phân tử.những chất có cùng công thức phân tử nhưng tính chất hóa học khác nhau.hiện tượng các chất có cùng công thức phân tử nhưng cấu tạo khác nhau nên tính chất khác nhau.những hợp chất có cùng phân tử khối nhưng có cấu tạo hóa học khác nhau.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
hiện tượng các chất có cùng công thức phân tử nhưng cấu tạo khác nhau nên tính chất khác nhau.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP