Có bao nhiêu giá trị của m để...

Có bao nhiêu giá trị của m để từ điểm M(1;2) có thể kẻ được đúng 2 ti...

0
Có bao nhiêu giá trị của m để từ điểm M(1;2) có thể kẻ được đúng 2 tiếp tuyến đến đồ thị hàm số \[y={{x}^{3}}-2{{x}^{2}}+(m-1)x+2m\]:
0213

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP