Tính giới hạn $K= underset x to 0...

Tính giới hạn $K=\underset{x\to 0}{\mathop{\lim }}\,\frac{\sqrt{4x+1}...

0
Tính giới hạn $K=\underset{x\to 0}{\mathop{\lim }}\,\frac{\sqrt{4x+1}-1}{{{x}^{2}}-3x}$:
$K=-\frac{2}{3}.$$K=\frac{2}{3}.$$K=\frac{4}{3}.$$K=0.$

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$K=-\frac{2}{3}.$

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP