Diện tích $S$ của hình phẳng giới hạn...

Diện tích $S$ của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y={{x}^{2}}$...

0
Diện tích $S$ của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y={{x}^{2}}$, trục hoành $Ox$, các đường thẳng $x=1,x=2$ là:
$S=\frac{7}{3}.$$S=\frac{8}{3}.$$S=7.$$S=8.$

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$S=\frac{7}{3}.$

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP