Cho khối tứ diện $ABCD$ có $AB AC...

Cho khối tứ diện $ABCD$ có $AB,AC,AD$ đôi một vuông góc và $AB=AC=2a,...

3
Cho khối tứ diện $ABCD$ có $AB,AC,AD$ đôi một vuông góc và $AB=AC=2a,\text{ }AD=3a$. Thể tích $V$ của khối tứ diện đó là:
$V={{a}^{3}}.$$V=3{{a}^{3}}.$$V=2{{a}^{3}}.$$V=4{{a}^{3}}.$

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$V=2{{a}^{3}}.$

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP