Phương trình $ log _ 2 x log...

Phương trình ${{\log }_{2}}x.{{\log }_{4}}x.{{\log }_{6}}x={{\log }_{...

0
Phương trình ${{\log }_{2}}x.{{\log }_{4}}x.{{\log }_{6}}x={{\log }_{2}}x.{{\log }_{4}}x+{{\log }_{2}}x.{{\log }_{6}}x+{{\log }_{4}}x.{{\log }_{6}}x$ có tập nghiệm là
$\left\{ 2;4;6 \right\}.$$\left\{ 1;\,\,48 \right\}$.$\left\{ 1 \right\}.$$\left\{ 1;12 \right\}.$

2 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
cho mk xin cách giải cụ thể vs

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận
0
Đáp án đúng của câu này là:
$\left\{ 1;\,\,48 \right\}$.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP