Tìm giới hạn A= underset x to -2...

Tìm giới hạn \[A=\underset{x\to -2}{\mathop{\lim }}\,\frac{x+1}{{{x}^...

0
Tìm giới hạn \[A=\underset{x\to -2}{\mathop{\lim }}\,\frac{x+1}{{{x}^{2}}+x+4}\].
$-\frac{1}{6}$.$-\infty $.$+\infty $.$1$.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$-\frac{1}{6}$.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP