Cho hình lăng trụ đều $ABC A '...

Cho hình lăng trụ đều $ABC.{A}'{B}'{C}'$. Biết khoảng cách từ điểm $C...

0
Cho hình lăng trụ đều $ABC.{A}'{B}'{C}'$. Biết khoảng cách từ điểm $C$ đến mặt phẳng $\left( AB{C}' \right)$ bằng ${a}$, góc giữa hai mặt phẳng $\left( AB{C}' \right)$ và $\left( BC{C}'{B}' \right)$ bằng $\alpha $ với $\cos \alpha =\frac{1}{2\sqrt{3}}$ (tham khảo hình vẽ bên dưới). Thể tích khối lăng trụ $ABC.{A}'{B}'{C}'$ là:
$\frac{{{a}^{3}}\sqrt{2}}{2}$.$\frac{3{{a}^{3}}\sqrt{2}}{2}$.$\frac{3{{a}^{3}}\sqrt{2}}{4}$.$\frac{3{{a}^{3}}\sqrt{2}}{8}$\[_{{}}\]

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$\frac{3{{a}^{3}}\sqrt{2}}{2}$.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP