Cho hàm số $y= frac x+3 x+2 $...

Cho hàm số $y=\frac{x+3}{x+2}$ . Khẳng định nào sau đây là đúng .

0
Cho hàm số $y=\frac{x+3}{x+2}$ . Khẳng định nào sau đây là đúng .
Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$ .Hàm số đồng biến trên $\left( -\infty ;-2 \right)$ và $\left( -2;+\infty \right)$.Hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}\text{ }\!\!\backslash\!\!\text{ }\left\{ -2 \right\}$.Hàm số nghịch biến trên $\left( -\infty ;-2 \right)$ và $\left( -2;+\infty \right)$.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Hàm số nghịch biến trên $\left( -\infty ;-2 \right)$ và $\left( -2;+\infty \right)$.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP